28.října 15

Nemovitost je situovaná v historické části města Olomouce a je zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek. Původně však na tomto místě stály dva gotické domy ze 14.stol, které byly v 16 stol. přestavěny a v renesanci spojeny, dostavěny v baroku. V letech 2003 – 2004 prošel objekt rozsáhlou rekonstrukcí. V současné době celou budovu užívá HVB Bank pro poskytování služeb klientům.Nabídky pronájmu