Profil firmy

IES MORAVIA REAL a.s.

Společnost IES MORAVIA REAL a.s. byla založena v roce 2004. Od svého založení se zabývá všemi činnostmi souvisejícími s pronájmem a správou nemovitostí. Během svého působení jsme získali mnoho zkušeností, které byly přínosem pro další rozvoj činnosti v této oblasti. Prioritní komoditou na trhu se pro nás staly nemovitosti v historickém centru města Olomouce.

Hlavní činnosti společnosti:

  • Správa nemovitosti
  • Realitní činnost

V současné době IES MORAVIA REAL a.s. spravuje několik nemovitostí situovaných v historickém centru města Olomouce. Společnost IES MORAVIA REAL se zaměřuje zejména na zachování a obnovu hodnot místního, architektonického a historického rozsahu. Námi spravované objekty prošly mnohdy rozsáhlými rekonstrukcemi a rehabilitacemi, kdy primárním cílem bylo navrácení života domům na úrovni odpovídající dané lokalitě.

Společnost IES MORAVIA si je plně vědoma, že správou objektů v památkové zóně města Olomouc, příp. nemovitých kulturních památek, má závazky vyplývající z památkové ochrany. I přes zvýšení nákladů na opravy, jsou vždy zapracovány požadavky památkového úřadu. I následné využívání těchto budov je v souladu s jejich umístěním a historií. Nebytové prostory jsou pronajímány pouze subjektům, které harmonizují s charakterem budovy a prostředí.

U některých objektů spravovaných společností IES MORAVIA REAL lze říci, že tyto objekty byly při jejich převzetí, z hlediska jejich statiky, vlhkosti a dezolátního a vybydleného stavu, ohroženy.

Společnosti se zcela podařilo zrehabilitovat dům na ul. 28. října, v současné době zde sídlí společnost UniCredit Bank. Jednalo se o objekt bývalé lékárny, který více než 10 let chátral, byl trvale podmáčený a to vše mělo za následek porušení statiky domu. Po převzetí tohoto objektu naší společností se podařilo do dvou let jej plně zrekonstruovat a vybudovat moderní administrativní budovu nyní využívanou pro bankovní služby, která reprezentuje frekventovanou ulici a koresponduje i s protější nově vybudovanou nákupní galerií Moritz.

V roce 2007 byla také do dvou let od převzetí ukončena rekonstrukce dvou chátrajících domů v ulicích Ostružnická a Ztracená. V rámci rekonstrukce objektů zde byla mimo jiné vybudována nová obchodní pasáž, která spojuje tyto dvě ulice a poskytuje tak nejen svým zákazníkům příjemný nákup, ale i relaxaci v podobě venkovního posezení, které je součástí zdejší kavárny. Vybudováním nové průchozí obchodní pasáže vzniklo nové zajímavé zákoutí v centru města.

Dalším objektem v havarijním a dezolátním stavu, který naše společnost převzala do správy je objekt Staroměstkých kasáren na ulici Studentská.

V r. 2013 probíhala na tomto objektu nezbytná „záchranná“ opatření sestávající ze zamezení průniku vody a vlhkosti do objektu a to zejména generální opravou střech a zbudováním izolace proti vsakující vodě. Z důvodu sanace objektu bylo nutné přistoupit i k obnažení zdí pod úrovní terénu. Jako důsledek těchto prací byla provedena i oprava přiléhajícího veřejného chodníku na náklady společnosti. Mezi chodníkem a velmi frekventovanou silnicí vznikl nový zelený pás, který chodcům jistě přispívá k pocitu bezpečí a pohody.

Společnost IES MORAVIA REAL se zaměřuje na skutečné potřeby dnešní doby. Iniciativa na zlepšení centra města je a stále bude jednou z hlavních myšlenek společnosti.

Opravou nemovitostí a jejích správou přispíváme k udržení atraktivity a aktivity života v centru města Olomouce.

Volba budoucího nájemce ovlivňuje rozvoj historického centra města a poskytuje tak návštěvníkům a obyvatelům hodnotné využití objektů - nově vybudované zdravotnické zařízení, pasáže, obchody, kavárny, banky, apod.


Povinně zveřejňované informace »