Staroměstská kasárna

Objekt se nachází na ulici Studentská v Olomouci v sousedství Krajského soudu, v centrální zóně města Olomouce a v blízkosti městského parku Na Střelnici. Jedná se o nemovitou kulturní památku. V minulosti byl objekt ve vlastnictví armády. Jedná se o samostatně stojící budovu se dvěma nadzemními podlažími bez podsklepení, pětiúhelníkového půdorysu se dvěma venkovními zaoblenými rohy a vnitřním nádvořím. Budova byla postavena v roce 1810.